Lee Seung Gi không ngại nguy hiểm thực hiện những cảnh quay đầu tiên trong bom tấn "Vagabond"

  • 6 năm trước
Lee Seung Gi không ngại nguy hiểm thực hiện những cảnh quay đầu tiên trong bom tấn "Vagabond". Xem thêm trên http://www.yan.vn