[KPOP IN PUBLIC CHALLENGE] MOMOLAND(모모랜드) _ BAAM Dance Cover by HEAVEN DANCE TEAM

  • 6 years ago
Đây là kênh YouTube chính thức của dancer Bin Gà, kênh thường xuyên upload những video dance cover, dance choreography, dance practice, dance tutorial,... Các bạn subscribe kênh để xem những cover mới nhất nhé!

This is an official Bin Ga YouTube channel which often upload videos: dance cover, dance choreography, dance practice, dance tutorial,... Please subscribe to watch the latest videos!

****My Facebook :
*** (Dance Class)
*** (Fanpage)
Email : binga94@gmail.com