Best CRISPY ROAST PORK BELLY recipe!! Cách làm THỊT QUAY GIÒN BÌ kiểu Anh

  • 6 years ago
(in English - hướng dẫn tiếng Việt) How to make CRISPY ROAST PORK BELLY? This video shows you the best, easiest way to do it. No preparation in advance, the skin is super crispy with succulent meat. Printable recipe coming soon on my blog at \r
\r
INGREDIENTS \r
0.5 kg (1.1 lb) pork belly \r
1/2 tsp 5-spice-powder\r
1/4 tsp garlic powder\r
1/2 tsp onion powder\r
1/2 tsp salt \r
30~50 g table salt for coating the skin \r
----------------\r
Video chia sẻ cách làm THỊT QUAY GIÒN BÌ kiểu Anh đơn giản và hiệu quả nhất. Không cần mất công châm bì nhưng bì luôn nổ giòn đều mà không bị cháy với thịt mềm ngọt thơm. Công thức đầy đủ kèm các lưu ý, chia sẻ bí quyết có tại Savoury Days:

Recommended