AFP, pinarangalan ang apat na sundalong nakipaglaban sa mga miyembro ng NPA sa Compostela Valley
  • 7 years ago
AFP, pinarangalan ang 4 na sundalong nakipaglaban sa mga miyembro ng NPA sa COMVAL
Recommended