Yeh burger kha ker bhi ayen gay nahi chorain gay - Naeem Bukhari defends burger taunt on PTI followers

  • 8 years ago
Yeh burger kha ker bhi ayen gay nahi chorain gay - Naeem Bukhari defends burger taunt on PTI followers