Dailymotion tidak memilih video yang muncul di halaman Topik secara manual, ia dijana oleh algoritma. Jika anda berpendapat bahawa sesuatu video mempunyai Topik yang tidak sesuai, laporkan kepada kami
12 tahun lalu

Le prix de l'avion F-35

Radio-Canada
Radio-Canada
Le gouvernement Harper et le fournisseur Lockheed Martin, au Texas, ne s'entendent pas sur le prix de vente de l'avion de chasse F-35. 
Lihat maklumat lebih mengenai