Dailymotion tidak memilih video yang muncul di halaman Topik secara manual, ia dijana oleh algoritma. Jika anda berpendapat bahawa sesuatu video mempunyai Topik yang tidak sesuai, laporkan kepada kami

Sandra Day O'Connor

bulan lalu

President Biden hails Sandra Day O’Connor as ‘American pioneer’ in eulogy

The Independent
The Independent
Biden delivers eulogy at funeral for Justice Sandra Day O'Connor. Source: The White House
Lihat maklumat lebih mengenai

Video lama